Наш навчальний заклад
Результати моніторингу якості освіти

Якість освіти є важливою характеристикою діяльності нашого закладу.

Моніторинг якості освіти в нашому закладі здійснюємо з урахуванням наступних принципів: 

  • Принцип нормативної обумовленості (згідно вимог БКДО та програми «Дитина»).
  • Принцип постійного збору інформації.
  • Принцип повторюваності (вивчення проводиться по одним і тим же критеріям через певні інтервали часу з метою виявлення динаміки змін критеріїв для визначення динаміки і тенденцій розвитку).
  • Принцип узгодженості дій педагогів.
  • Принцип використання ігрових діагностичних ситуацій, їх включення в освітній процес.

 

 

 

 

 

 

 

Результати моніторингу якості освіти є підставою для самоаналізу професійної діяльності педагогічного колективу, для визначення напрямків щодо вдосконалення освітніх умов, для виявлення ступеня задоволеності батьками процесом і результатами освіти.